ตารางการให้บริการฟอกไต กรณีปกติ

จันทร์ – เสาร์  ตี 5 –  6 โมงเย็น ให้บริการ 3 รอบต่อวันดังนี้

  • รอบ 1    ตี 5.00 ถึง 9.00
  • รอบ 2    9.00  ถึง 13.00
  • รอบ 3   13.00 ถึง 17.00
ตารางการให้บริการ กรณีฉุกเฉิน หรือ เฉพาะกิจ
*** ประสานงาน จัดตาราง กับเจ้าหน้าที่ เป็นครั้งคราว
โทร. 082-195-5688